Theses 

Analýza konkurence firmy Alza.cz – Jaroslav Lachman

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management

Jaroslav Lachman

Diplomová práce

Analýza konkurence firmy Alza.cz

Competitive analysis of company Alza.cz

Anotace: Cílem práce je analyzovat konkurenci společnosti Alza.cz. Toho je dosaženo skrze analýzu samotné firmy, B2C e-commerce trhu a konkurentů na trhu. Práce využívá kvantitativní i kvalitativní výzkum. Jsou analyzovány sekundární data, jak o trhu, Alze, tak i největších konkurentech. Krom toho je součástí práce polo-strukturovaný rozhovor s místopředsedou představenstva společnosti Alza.cz. Nejprve je analyzováno vnější prostředí, počínaje makroprostředím, následované mikroprostředím. Analýza vnitřního prostředí slouží k nalezení konkurenčních výhod. SWOT a BCG matice následují po zmíněných analýzách. Závěr obsahuje shrnutí konkurenčních výhod, mezi které historicky patřily nízké ceny, skladová dostupnost a holešovický showroom. Nyní mezi konkurenční výhody patří hlavně síla značky, široké portfolio produktů a služby, které Alza.cz nabízí. Závěr také obsahuje doporučení do budoucna.

Abstract: The aim of the thesis is to analyze the competition of the company Alza.cz. This is achieved through the analysis of the company itself, B2C e-commerce market and competitors in the market. The thesis uses quantitative and qualitative research. Secondary data are analyzed, on the market, company Alza.cz and the biggest competitors. In addition, the work includes a semi-structured interview with Deputy Chairman of the Board of Directors of Alza.cz. First, the external environment is analyzed, starting with the macroenvironment, followed by microenvironment. Analysis of the internal environment serves to find competitive advantages. The SWOT and BCG matrices follow the above analyzes. The conclusion contains a summary of competitive advantages, which historically included low prices, stock availability and the Holešovice showroom. Nowadays, the competitive advantages include brand strength, a broad portfolio of products and services that Alza.cz offers. The conclusion also contains recommendations for the future.

Klíčová slova: SWOT, e-commerce, Porterova analýza pěti sil, Analýza konkurence

Keywords: Competitive analysis, e-commerce, SWOT, Porter five forces

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: Jana Soukupová
  • Oponent: Klára Pravdová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77529


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 12:36, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz