Ing. Blanka Šimonovská

Bachelor's thesis

Typologie MBTI a její využití v týmové spolupráci

MBTI typology and its use in teamwork
Abstract:
Práce se zabývá typologií MBTI a jejím využití v týmové spolupráci. Typologie zahrnuje čtyři dvojice preferencí. Kombinací těchto preferencí vzniká 16 osobnostních typů. Osobností typy jsou v této práci popsány v různých situacích jako například typy a pracovní konflikty nebo typy a týmová práce. Praktická část srovnává na základě MBTI dotazníku, zda se zaměstnanci firmy Sten marketing s.r.o. opravdu …more
Abstract:
This work engages with the MBTI typology and its use in teamwork. Typology includes four pairs of preferences. Combining these preferences gives us 16 personality types. Personality types are described in this work in various situations, such as certain type and labour conflict or certain type and teamwork. Based on the MBTI questionnaire the practical part shows us whether employees of the Sten Marketing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 10. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 11. 2011
  • Supervisor: PhDr. Luděk Vajner
  • Reader: PhDr. Jiří Němec

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication