Bc. Tomáš Soukal

Diplomová práce

Analýza a rozšíření ochranných mechanismů knihovny Talsec Security

Analysis and Extension of Talsec Security
Anotace:
V první části práce je představen ekosystém mobilních zařízení se systémem Android. Kvůli nedostatečné SW podpoře jsou zařízení zranitelná a aplikace se nemohou spoléhat na integritu a bezpečnost běhového prostředí. K tomuto problému se přidává navíc mnoho hrozeb, kterým musí aplikace čelit v případě cíleného útoku. Jako řešení se prosazují bezpečnostní knihovny, které integrují nespočet kontrol pro …více
Abstract:
The thesis begins with the introduction of the Android device ecosystem. The SW support is insufficient and it makes devices more vulnerable. Applications can't rely on the integrity and the security of the underlying runtime environment. This problem is further increased by other threats in case of targeted attacks. Security libraries are commonly used as a solution incorporating countermeasures for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2021
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Gabrhelík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma