Bc. Tomáš Soukal

Master's thesis

Analýza a rozšíření ochranných mechanismů knihovny Talsec Security

Analysis and Extension of Talsec Security
Abstract:
V první části práce je představen ekosystém mobilních zařízení se systémem Android. Kvůli nedostatečné SW podpoře jsou zařízení zranitelná a aplikace se nemohou spoléhat na integritu a bezpečnost běhového prostředí. K tomuto problému se přidává navíc mnoho hrozeb, kterým musí aplikace čelit v případě cíleného útoku. Jako řešení se prosazují bezpečnostní knihovny, které integrují nespočet kontrol pro …more
Abstract:
The thesis begins with the introduction of the Android device ecosystem. The SW support is insufficient and it makes devices more vulnerable. Applications can't rely on the integrity and the security of the underlying runtime environment. This problem is further increased by other threats in case of targeted attacks. Security libraries are commonly used as a solution incorporating countermeasures for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 2. 2021
  • Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ondřej Gabrhelík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic