Eliška Klingerová

Diplomová práce

REGULACE CEN NA TRHU LÉČIV

Regulation of pharmaceutical prices
Anotace:
Tato práce je zaměřena na analýzu účinnosti státní intervence v podobě externího referencování (ER) ve vybraných zemí EU, jakož i na popis lékové politiky a odlišností ER v analyzovaných zemích. Jsou vybrány Velká Británie a Švédsko jako reprezentanti, kteří neregulují ceny léčiv pomocí ER. Země regulující dle ER zastupují Česká Republika, Maďarsko, Rakousko, Španělsko a Holandsko. Ceny vybraných produktů …více
Abstract:
This study is aimed at analyzing the effectiveness of state intervention in the form of pharmaceutical external price referencing (EPR) in selected EU countries, as well as the description of drug policy and EPR in the analyzed countries. Among the analyzed countries, the United Kingdom and Sweden have been selected as representatives who don't use EPR regulation. On the other hand, the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: Josef Šíma
  • Oponent: Jaroslava Durdisová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34743