Bc. Jana Ljapinová

Master's thesis

Patologický jev - Alkohol u řidičů motorových vozidel a sociální marketing

Pathologic phenomenom - Consumption of alcohol of motor vehicle drivers and social marketing
Abstract:
Téma této práce je Patologický jev – alkohol u řidičů motorových vozidel a sociální marketing. Zabývá se problematikou vybraných patologických jevů, dále především alkoholem v souvislosti s dopravní situací v České republice v letech 2007-2014. V práci je provedena analýza nehodovosti pod vlivem alkoholu v jednotlivých měsících sledovaného období i krajích ČR. Také jsou zde rozebrány kampaně sociálního …more
Abstract:
The topic of this work is a pathological phenomenon - alcohol among drivers of motor vehicles and social marketing. It deals with issues of selected pathological phenomena , more particularly alcohol in connection with the traffic situation in the Czech Republic in the years 2007-2014 . The work is an analysis of accidents under the influence of alcohol in individual months of the reference period …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní