Ing. Šimon Hartl

Diplomová práce

Evropský sociální fond a rozvoj lidských zdrojů

European social fund and development of human resources
Anotace:
Práce se zabývá Evropským sociálním fondem a rozvojem lidských zdrojů. Charakterizuje činnost Evropského sociálního fondu a konkrétní nástroje, prostřednictvím nichž vytváří svou politiku. Mezi tyto nástroje se řadí i finanční podpora poskytovaná jednotlivým členským státům Evropské unie za přesně stanovených podmínek. Tato práce se zaměřuje i na tyto podmínky, dále přesně popisuje a analyzuje efekt …více
Abstract:
This dissertation is about European social fund and development of human resources. It describes it´s function and concrete instruments allowing to it´s policy. One of these instrument is financial support offered to member states of European Union by strict conditions. This dissertation targets to conditions as I mentioned above too. This dissertation is also focusing at concrete operation and analyze …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslava Durdisová, CSc.
  • Oponent: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní