Bc. Hana Ulrychová

Master's thesis

Vliv rozložení příjmu energie během dne na antropometrické parametry člověka

Effect of distribution of energy during the day on human anthropometric parameters
Abstract:
Diplomová práce byla zaměřena na hodnocení vztahu mezi rozložením příjmu energie během dne a antropometrickými parametry člověka (především procenta tělesného tuku, hodnota BMI a poměr pas/boky) v populaci dospělých osob. Sledovaný soubor obsahoval 87 jedinců (BMI 25-58,1), z toho 44 mužů a 43 žen, ve věku 23-72 let. Základní metody použité v rámci této práce byly: antropometrické měření s použitím …more
Abstract:
The thesis was focused on the evaluation of the relationship between the distribution of energy intake during a day and human anthropometric parameters (primarily the percentage of body fat, BMI and waist/ hip ratio) in the adult population. Where 87 individuals (BMI 25-58,1), of which 44 men and 43 women, aged 23-72 years, were incorporated in the monitored set. The basic methods used in this thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Martin Forejt, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Dietitian

Theses on a related topic