Bc. Martin Ondryáš

Diplomová práce

Saskatchewan (and) Film: Place-image and Identity in Saskatchewan Feature Film

Saskatchewan (and) Film: Place-image and Identity in Saskatchewan Feature Film
Anotace:
Tato práce se zabývá celovečerním filmem v Saskatchewanu. V práci jsou zkoumány filmy Wheat Soup (1987), WolfCop (2014), Corner Gas: The Movie (2014), The Sabbatical (2015) a Another WolfCop (2017). Na základě rozboru těchto filmů jsou představeny hlavní rysy saskatchewanské kinematografie se zaměřením na formování identity a obrazu provincie.
Abstract:
This thesis deals with the topics of place-image and identity in Saskatchewan feature film. Through a qualitative analysis of Wheat Soup (1987), WolfCop (2014), Corner Gas: The Movie (2014), The Sabbatical (2015), and Another WolfCop (2017), it explores the dominant features of Saskatchewan cinema.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma