Bc. Milan Weiss

Bachelor's thesis

Rozpracování vhodných vyučovacích metod a přístupů ve vyučování odborného předmětu "Písemná a elektronická komunikace"

Elaboration on Suitable Teaching Methods and Approaches in the Subject of Written and Electronic Communication
Abstract:
Práce popisuje význam a podstatu kooperativního učení a možnosti využití kooperativních metod ve výuce, která je cestou nejen ke změně pojetí výuky. Práce je založena na principech kooperativní výchovy, která se vyznačuje snahou demokratické a humanistické výchovy. Hlavním cílem je zjistit, zda používané metody a formy, vzájemná komunikace mezi učitelem a žákem mají vliv na zkvalitnění výuky a to nejen …more
Abstract:
This thesis describes the purpose and core of cooperative education and the possibilities of using the cooperative methods in teaching which is the way not only to the change of the teaching approach. The thesis is based on the principles of cooperative education which are characterized by the pursuit of democratic and humanistic education. The main aim is to find out if the used methods and forms …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2009
  • Supervisor: Ing. Pavla Stejskalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta