Ing. Marie Pospíšilová, BBA

Diplomová práce

Implementace principů společensky odpovědné firmy do společnosti Slovnaft Česká republika

Implementation of principles of Corporae Social Responsibility into Slovnaft Česká republika, spol. s.r.o.
Anotace:
S pojmem Corporate Social Responsibility (CSR) neboli společenská odpovědnost firem se v České republice setkáváme stále častěji. Dobrovolné dodržování určitých obecně prospěšných zásad odpovědnosti se stává běžnou praxí mnoha českých společností. Tato diplomová práce se věnuje studiem přístupu ke společenské odpovědnosti firem zabývajících se výrobou a prodejem ropných produktů, a tím odpovídá na …více
Abstract:
We meet the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) more frequently in the Czech Republic. The voluntary compliance with certain principles of community responsibility is becoming a common practice of many Czech companies. In general, the aim of this thesis is to study the CSR approach of companies dealing with fabrication and sales of petroleum products and define at what stage of the integration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2011
  • Vedoucí: Ing. Tereza Dvořáková
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní