Bc. Adam Mariš

Diplomová práce

Network intrusion detection based on statistical protocol identification

Network intrusion detection based on statistical protocol identification
Anotace:
Cieľom tejto práce je analyzovať prístup detekcie prienikov na základe štatistickej identifikácie protokolov. Identifikácia sieťových protokolov pomocou algoritmu SPID je analyzovaná a hodnotená vzhľadom k detekcii sieťových prienikov. Návrhy na vylepšenia algoritmu sú vyhodnotené v experimente na reálnych dátach so zameraním na detekciu sieťových prienikov. Práca predkladá prototyp samostatného detekčného …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to analyze an approach of intrusion detection based on statistical protocol identification. Network protocol identification using SPID algorithm is analyzed and evaluated regarding to the network intrusion detection. Improvements of the algorithm are proposed and evaluated in an experiment with a real traffic focusing on detection of network intrusions. A standalone …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Marián Novotný, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Bezpečnost informačních technologií

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.