Bc. Iveta Blehová, DiS.

Diplomová práce

Vnímání podpory při hledání smyslu života adolescentů v ústavní výchově

The perception of support in search of the meaning of life of adolescents in institutional care
Anotace:
Práce se zabývá vnímáním podpory při hledání smyslu života adolescentů v ústavní výchově. Cílem práce je zjistit jak adolescenti a pracovníci percipují podporu poskytovanou adolescentům v ústavní výchově při hledání smyslu života, tedy zda a jak se jejich percepce liší. V teoretické části práce jsou vymezeny stěžejní pojmy, kterými jsou adolescence, smysl života, ústavní výchova a vnímání. Metodická …více
Abstract:
This thesis deals with the perception of support in search of the meaning of life of adolescents in institutional care. The goal of the thesis was to discover how adolescents and employees perceive the support provided to adolescents in institutional care in search of the meaning of life, i.e. if and how does their perception differ. In the theoretical part of this thesis, key terminology is defined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Monika Punová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií