Daniela Hofmannová

Master's thesis

Measuring Brand Equity

Measuring Brand Equity
Abstract:
Značka a hodnota značky představují pojmy, kterými se akademici a praktici zabývají již po desetiletí. Jelikož existuje nespočet přístupů, hlavním cílem této diplomové práce je jejich porovnání. Protože většina těchto přístupů je čistě teoretická, tedy i celkové pojetí této práce je taktéž zejména teoretické. Jsou zde představeny tři hlavní části. První část zahrnuje teoretický základ a klasifikaci …more
Abstract:
Brand and brand equity are terms that have been hunting academics as well as practitioners for decades. Since there exist a large number of approaches proposed, the key goal of this master thesis is going to be a comparison of introduced approaches. Since majority of such approaches represent theoretical ways of brand equity calculation, the overall nature of this master thesis is going to be rather …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 11. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2013
  • Supervisor: Miroslav Karlíček
  • Reader: Martin Machek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/65751

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomika a management / International Business - Central European Business Realities

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.