Theses 

Measuring Brand Equity – Daniela Hofmannová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / International Business - Central European Business Realities

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Daniela Hofmannová

Diplomová práce

Measuring Brand Equity

Measuring Brand Equity

Anotace: Značka a hodnota značky představují pojmy, kterými se akademici a praktici zabývají již po desetiletí. Jelikož existuje nespočet přístupů, hlavním cílem této diplomové práce je jejich porovnání. Protože většina těchto přístupů je čistě teoretická, tedy i celkové pojetí této práce je taktéž zejména teoretické. Jsou zde představeny tři hlavní části. První část zahrnuje teoretický základ a klasifikaci všech hlavních přístupů zabývajících se měřením hodnoty značky. Poté je představena kapitola zabývající se praktickými modely, které spojují více přístupů a jejich kritické hodnocení. Hlavním závěrem této práce je celkové porovnání všech zmíněných přístupů a zvýraznění jejich hlavních podobností a rozdílů. Klíčovou metodou této diplomové práce je metoda komparace.

Abstract: Brand and brand equity are terms that have been hunting academics as well as practitioners for decades. Since there exist a large number of approaches proposed, the key goal of this master thesis is going to be a comparison of introduced approaches. Since majority of such approaches represent theoretical ways of brand equity calculation, the overall nature of this master thesis is going to be rather theoretical as well. There are three major parts. The first part, offers highly theoretical background and classification of all significant approaches dealing with brand equity measurement. Afterwards is introduced a chapter concerning practical models incorporating multiple approaches and critical evaluation. Consequently, the entire master thesis is concluded with a final comparison of all approach with highlighting key similarities and differences between them. This is going to be built through the method of comparison, which is the key method used within the master thesis.

Klíčová slova: hodnota značky, značka, MillwardBrown, BrandZ

Keywords: MillwardBrown, brand equity, brand, Aaker model, BrandZ

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Miroslav Karlíček
  • Oponent: Martin Machek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/65751


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 21:45, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz