Bc. Lenka Jankůjová

Diplomová práce

Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty

The employees education and development with an emphasis on work with talent
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku rozvoje a vzdělávání talentovaných pracovníků, tedy talent management. Je koncipována do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. První část práce je věnována talentovaným pracovníků, jejich řízení ve společnosti, tedy talent managementu, a hlavním procesům talent managementu, což jsou identifikace talentu, jeho získání, rozvoj a vzdělávání a udržení …více
Abstract:
This diploma thesis focusing on development and education of talented employees. It is divided into two main parts, theoretical and practical one. The first part of the thesis is devoted to talent employees and managing of these talents in the company, the main process of talent management, which are the talent identification, acquisition, development, and training, and talent retaining. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Hana Navarová, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní