Bc. Hana Janátová

Bakalářská práce

Venkovský cestovní ruch v regionu jižní Čechy

Rural tourism in the region of South Bohemia
Anotace:
Cestovní ruch na jihočeském venkově je specifickou formou dovolené především pro rodiny s dětmi. Venkov, regionální produkty a agroturistika provozovaná na farmách se stává fenoménem po celém světě a jižní Čechy mají velké předpoklady k úspěchu v této oblasti. Záměrem této práce bylo objevit činnosti, které by na venkov jižních Čech přilákali více milovníků přírody a čistoty dávného způsobu života …více
Abstract:
Tourism in the Southern Bohemia countryside is a specific form of holiday for families with children. Country, regional products and agrotourism is becoming a phenomenon around the world and Southern Bohemia has a great chance of success in this area. The aim of this study was to discover the activities that the countryside of Southern Bohemia attract more lovers of nature and purity of the ancient …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Renáta Vychodilová
  • Oponent: PaedDr. Hana Vrtělová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií