Lucie NEUGEBAUEROVÁ

Bachelor's thesis

Operační systémy použité v mobilních telefonech a PDA/MDA

Operating systems used in mobile phones and PDA/MDA
Abstract:
Cílem bakalářské práce je sestavení rešerše v oblasti operačních systémů používaných v mobilních telefonech a PDA/MDA. Má za úkol seznámit čtenáře s různými operačními systémy, jejich výhodami či nevýhodami, dostupností, způsobem synchronizace s různými desktopovými operačními systémy, způsoby ovládání, nastavení apod. Součástí práce je také průzkum oblíbenosti smartphonů mezi spolužáky a přáteli pomocí …more
Abstract:
The aim of this bachelors work is compilation of summaries of operating systems used in mobile phones and PDA/MDA. Its task is to acquaint readers with different operating systems, their advantages and disadvantages, availability, way to synchronize with different desktop operating systems, control methods, settings, etc. The work also contains research the popularity of smartphonem classmates and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 6. 2011
Identifier: 20920

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NEUGEBAUEROVÁ, Lucie. Operační systémy použité v mobilních telefonech a PDA/MDA. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 06. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe