Lucie NEUGEBAUEROVÁ

Bakalářská práce

Operační systémy použité v mobilních telefonech a PDA/MDA

Operating systems used in mobile phones and PDA/MDA
Anotace:
Cílem bakalářské práce je sestavení rešerše v oblasti operačních systémů používaných v mobilních telefonech a PDA/MDA. Má za úkol seznámit čtenáře s různými operačními systémy, jejich výhodami či nevýhodami, dostupností, způsobem synchronizace s různými desktopovými operačními systémy, způsoby ovládání, nastavení apod. Součástí práce je také průzkum oblíbenosti smartphonů mezi spolužáky a přáteli pomocí …více
Abstract:
The aim of this bachelors work is compilation of summaries of operating systems used in mobile phones and PDA/MDA. Its task is to acquaint readers with different operating systems, their advantages and disadvantages, availability, way to synchronize with different desktop operating systems, control methods, settings, etc. The work also contains research the popularity of smartphonem classmates and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2011
Identifikátor: 20920

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEUGEBAUEROVÁ, Lucie. Operační systémy použité v mobilních telefonech a PDA/MDA. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe