Mgr. Elena Skřivánková

Bakalářská práce

Komunitní plánování sociálních služeb v kontextu práce s Romy v Brně

Community planning of social services in context of work with Gypsies in Brno
Anotace:
Práce se zabývá komunitním plánováním sociálních služeb v zaměření na romskou menšinu jako cílovou skupinu. Nejprve z teoretického hlediska představí pojmy komunita, komunitní plánování a zejména komunitní plánování sociálních služeb. Teoretickou část pak uzavírá kapitola o situaci romské menšiny. Empirická část popisuje průběh a výsledky kvalitativního výzkumného šetření zaměřeného na vliv komunitního …více
Abstract:
The work deals with application of community planning to work with Gypsies from view of institution interested in. The work firstly informs about community planning process and shortly about situation of gypsy minority in Brno, where the research was done. Report from the research is the basic part of the work. Qualitative research deals with influence of community planning on cooperation between self …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta