Zuzana BĚLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Dialekty Velké Británie se zaměřením na dialekty jižní Anglie

Southern English Dialects
Abstract:
The Bachelor Thesis informs readers about the current situation of the dialects in Great Britain and it focuses on the dialects of southern England. The theoretical part defines the words dialect and accent and deals with the historical development of English dialects. The analytical part divides the dialects into Traditional and Modern Dialects and in the connection with these categories, it states …více
Abstract:
Bakalářská práce seznamuje čtenáře o současném stavu dialektů ve Velké Británii se zaměřením na dialekty jižní Anglie. Teoretická část definuje význam slova dialekt a akcent a pojednává o historickém vývoji anglických dialektů. Praktická část rozděluje dialekty na tradiční a moderní a v návaznosti na tyto kategorie dále uvádí oblasti, ve které se dané dialekty vyskytují. Další kapitola je věnována …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2008
Identifikátor: 8499

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Helena Janasová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BĚLÍKOVÁ, Zuzana. Dialekty Velké Británie se zaměřením na dialekty jižní Anglie. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 30. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Práce na příbuzné téma