Andrea HODINOVÁ

Diplomová práce

Svěření dítěte do péče a styk rodičů s dítětem z hlediska ochrany lidských práv

Adjustment contact parents with a child in terms of the protection of human rights
Anotace:
Diplomová práce nazvaná "Svěření dítěte do péče a styk rodičů s dítětem z hlediska ochrany lidských práv" se člení na tři části. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy, s nimiž je následně pracováno, představena je rovněž i právní úprava dané problematiky. Druhá kapitola se zabývá rozhodovací praxí soudů, s bližším zaměřením na rozhodování OS Plzeň-město, dále se věnuje i v ČR nově zaváděné …více
Abstract:
This diploma thesis called "Svěření dítěte do péče a styk rodičů s dítětem z hlediska ochrany lidských práv/Adjustment contact parents with a child in terms of the protection of human rights" is divided into three parts. In the first chapter are defined the basic concepts with which it is subsequently worked, and the legal regulation is also presented. The second part deals with the decision-making …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Pezl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HODINOVÁ, Andrea. Svěření dítěte do péče a styk rodičů s dítětem z hlediska ochrany lidských práv. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/