Bc. Matyáš LATNER

Diplomová práce

Navrhněte a naprogramujte algoritmy pro automatické učení šablon z příkladů

Design and implementation of automatic learning algorithms for LASE question answering system.
Anotace:
Tato práce pojednává o implementaci algoritmů pro automatické učení šablon question answering systému LASE. Tyto algoritmy jsou schopny automaticky extrahovat vyhledávací vzory ze snipetů získaných jako výsledek klasického webového vyhledávače založeného na principu klíčových slov (jako je například Google(TM)). Vyhledávací vzory jsou součástí šablon otázek, které hrají významnou roli v question answering …více
Abstract:
This thesis deals with implementation of automatic learning algorithms for LASE question answering system. These algorithms are able to automatically extract search patterns from snippets obtained from a classic keyword based web search engine (such as Google(TM)). The search patterns are a part of question templates which play a significant role in the LASE system. Good templates are able to increase …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2011
Identifikátor: 41231

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LATNER, Matyáš. Navrhněte a naprogramujte algoritmy pro automatické učení šablon z příkladů. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 19. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd