Bc. Matyáš LATNER

Master's thesis

Navrhněte a naprogramujte algoritmy pro automatické učení šablon z příkladů

Design and implementation of automatic learning algorithms for LASE question answering system.
Abstract:
Tato práce pojednává o implementaci algoritmů pro automatické učení šablon question answering systému LASE. Tyto algoritmy jsou schopny automaticky extrahovat vyhledávací vzory ze snipetů získaných jako výsledek klasického webového vyhledávače založeného na principu klíčových slov (jako je například Google(TM)). Vyhledávací vzory jsou součástí šablon otázek, které hrají významnou roli v question answering …more
Abstract:
This thesis deals with implementation of automatic learning algorithms for LASE question answering system. These algorithms are able to automatically extract search patterns from snippets obtained from a classic keyword based web search engine (such as Google(TM)). The search patterns are a part of question templates which play a significant role in the LASE system. Good templates are able to increase …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2011
Identifier: 41231

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LATNER, Matyáš. Navrhněte a naprogramujte algoritmy pro automatické učení šablon z příkladů. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 19. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd