Denisa KŘENOVÁ

Bakalářská práce

Problematika amyotrofické laterální sklerózy

Problems of amyotrophic lateral sclerosis
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče o pacienty s amyotrofickou laterální sklerózou v terminálním stádiu onemocnění. Teoretická část přináší základní informace o motoneuronech a zabývá problematikou amyotrofické laterální sklerózy z hlediska jejich vzniku, klinického obrazu, diagnostiky, léčby a ošetřovatelské péče. Praktická část je zaměřena na ošetřovatelskou péči o pacienty …více
Abstract:
This essay deals with a problematic of nursing care of pacients with amyotrofic lateral sclerosis in progress phase. The theoretical part contains basic information of motor neuron and deals with amyotrofic lateral sclerosis in terms of development, clinical symptoms, treatment and nursing care management. The practical part is focused to the nursing care of pacients with amyotrophic lateral sclerosis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Posseltová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘENOVÁ, Denisa. Problematika amyotrofické laterální sklerózy. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/