Bc. Ivana Křížová

Diplomová práce

Rozvoj hlavních typů udržitelného cestovního ruchu na Vysočině

Development of main types of sustainable tourism in Vysočina region
Anotace:
Práce si klade za cíl analyzovat současný stav a možnosti rozvoje hlavních typů udržitelného cestovního ruchu na Vysočině. Teoreticko-metodická část práce se zabývá vývojem a nástroji udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Dále také stručně popisuje metody použité v práci. Analytická část se věnuje nabídce a poptávce cestovního ruchu na Vysočině, profilu návštěvníka kraje a systému organizace a řízení …více
Abstract:
Thesis aims to analyze current situation and possibilities of development of the main types of sustainable tourism in Vysočina. The theoretical-methodological part of the thesis deals with historical development and tools of sustainable development of tourism. It also briefly describes the methods used in thesis. The analytical part also deals with the supply and demand of tourism in Vysočina, profile …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
  • Oponent: Ing. Markéta Novotná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta