Bc. Pavla Bažantová

Bakalářská práce

Specifika správy majetku obcí městských částí v hlavním městě Praze

Prague The specifics of municipal district property management in The City of Prague
Anotace:
Práva a povinnosti hlavního města Prahy, zejména nabytí majetku do svého vlastnictví a správa veřejného majetku jsou stanovena v platných právních předpisech. Správa majetku městských částí se řídí především zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a Statutem hlavního města Prahy, resp. vyhláškou č. 55/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Hlavním cílem bakalářské …více
Abstract:
Rights and obligations of the capital Prague, in particular, the acquisition of the assets in its ownership and management of public assets is set out in the applicable laws and regulations. Asset management districts are governed by, in particular, Act No. 131/2000 Coll. and the capital city Prague, and Decree No. 55/2000 Coll.. The main aim of this thesis is to describe the specific method of administration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Lenka Pavlíková, DiS.
  • Oponent: JUDr. Tereza Jonáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa