Ing. Jakub Fiala

Master's thesis

Learning Management System

Learning Management System
Abstract:
Hlavní myšlenkou a cílem mé diplomové práce je vytvořit základ aplikace pro elektronické vyučování daného předmětu BIVŠ. Jedná se o LMS – neboli learning management systém. Výsledkem bude spustitelná aplikace, která bude přístupná studentům a která bude obsahovat výkladovou a testovací část. Tato aplikace, nazvaná eTechIn, je vytvářena tak, aby byla univerzální. To znamená, že aplikace bude díky administrátorskému …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2007
  • Supervisor: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Eduard Mazák, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / field:
Economics and Management / Information Technologies and Management

Theses on a related topic