Tomáš Uher

Bakalářská práce

Počítačem podporovaná výuka předmětu základy algoritmizace

Computer supported education subject bases algorithm development
Anotace:
Práce se ve své části věnuje možnostem a využití e-learningu zaměřeným na blended learning. V druhé části se práce věnuje vytvoření webové aplikace a studijních materiálů pro základy algoritmizace.
Abstract:
Work in their part of the opportunities and the use of dedicated e-learning focused on blended learning. In the second part of the work is devoted to the creation of Web application and study materials for the foundations algorithmization.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2009
  • Vedoucí: Ing. Soňa Neradová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Uher, Tomáš. Počítačem podporovaná výuka předmětu základy algoritmizace. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie