Mgr. Irena Lopojdová

Diplomová práce

Současná právní úprava dovolání jako mimořádného opravného prostředku v civilním řízení soudním. Vazba této právní úpravy na akty komunitárního práva.

Current Contemporary Legal Arrangement of Appellate Review in the Form of Extraordinary Relief in Civil Proceedings. Relation of this Legal Arrangement to Acts of Laws of European Communities legislation.
Anotace:
Institut dovolání je svým způsobem velmi významný, neboť představuje jednu z posledních možností, jak se domoci svých práv. Cílem této diplomové práce je poskytnout komplexní náhled na tento mimořádný opravný prostředek, včetně jeho vazby na akty komunitárního práva, za pomocí odborných publikací, článků a judikatury. Přestože ve věci rozhodovaly dva soudy a odvolací soud rozhodl pro účastníka řízení …více
Abstract:
Extraordinary appeal represents an extraordinary remedial instrument in the Czech rule of law. Its use means an important break into legal validity of a legal decision, which means into participants' legal safeguard resulting from decision taken by a court of appeal. That is why extraordinary appeal is admissible only if legal conditions are met, namely in the cases where interest in appellate review …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2006
  • Vedoucí: JUDr. Ilona Schelleová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta