Theses 

Mezinárodní obchod a marketing ve vybraném teritoriu – Kristýna Pořízková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání a management v obchodě a službách

Kristýna Pořízková

Bakalářská práce

Mezinárodní obchod a marketing ve vybraném teritoriu

International Trade and Marketing in Selected Teritory

Anotace: Bakalářská práce na téma Mezinárodní obchod a marketing ve vybraném teritoriu se zaměřuje na vymezení specifik mezinárodního podnikání. V čem je mezinárodní obchod a marketing odlišný oproti domácímu a jaké faktory zahrnuje. Jako vybrané teritorium v analytické části je zkoumána Spolková republika Německo, která je porovnávána se situací v České republice. Mezi metody použité k vymezení obchodu na německém trhu patří analýza sekundárních dat, dva rozhovory a vlastní pozorování. Z výsledků vyplývá, že i když to jsou dva sousedící státy, mají několik politických, ekonomický, technický i kulturních rozdílů. Před vstupem na německý trh je nutné tyto rozdíly zvážit a přizpůsobit se jim. Německý trh je veliký s obrovskou konkurencí a ve výrobě je mnohem lepší především zásluhou efektivnějších postupů a technologií. Avšak nabízí spoustu možností v oblasti služeb. Tudíž je nutné nejprve zvážit, jestli má česká firma na německém trhu ve svém oboru šanci na úspěch nebo ne.

Abstract: The bachelor thesis on International Trade and Marketing in Selected Territory focuses on defining the specifics of international business. It depicts which criteria differ from a domestic country compared to a foreign one and which factors are similar in terms of international trade and marketing. The analytical part focuses on contrasting the Federal Republic of Germany with the situation in the Czech Republic. The used methods of defining the business on the German market include the analysis of secondary data, two interviews and one s own observations. As a result, the thesis displays that although this two states are neighbouring, the have several political, economic, technical and cultural differences. Before entering the German market, the mentioned disparities have to be considered and adapted. The contemplated market has a great volume and high competition and advantage in high productivity, especially through more efficient processes and technologies. Despite these attributes, it offers plenty of service options. Therefore, it is necessary to first consider whether a Czech enterprise has a chance to succeed in its branch on the German market.

Klíčová slova: mezinárodní marketing, německý trh, marketingová komunikace, mezinárodní obchod

Keywords: international trade, international marketing, German market, marketing communication

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Červinka, Ph.D.
  • Oponent: Lenka Švajdová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
https://is.vspp.cz/zp/1166 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/1166/priloha/541 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 09:18, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz