Theses 

Analýza dotované investice konkrétního podniku – Ing. Dana Staňková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Dana Staňková

Bakalářská práce

Analýza dotované investice konkrétního podniku

Analysis of a subsidized investment of a particular company

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Analýza dotované investice konkrétního podniku“ je posouzení vlivu využití dotace jako zdroje financování na efektivnost investice. Teoretická část se zabývá především způsoby financování investic a dále statickými a dynamickými metodami hodnocení jejich ekonomické efektivnosti. V praktické části práce jsou tyto metody aplikovány na hodnocení efektivnosti konkrétní dotované investice v komparaci s využitím alternativních způsobů financování.

Abstract: The subject of the thesis entitled “Analysis of subsidized investment of a particular company” is to assess the impact of using the subsidy as a source of financing on effectiveness of the investment. The theoretical part is concerned mainly with ways of investment financing and also with static and dynamic methods of evaluation of its economic effectiveness. These methods are applied on evaluation of effectiveness of specific subsidized investment in comparison with alternative ways of financing in the practical part of the thesis.

Klíčová slova: Investice, dotace, efektivnost, financování, vnitřní výnosové procento, čistá současná hodnota, Investment, subsidy, effectiveness, financing, internal rate of return, net present value

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Peter Marinič, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 19:43, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz