Lucie SVOBODOVÁ

Bakalářská práce

Vliv bohatství, vzhledu a pohlaví na poskytnutí altruistického skutku

Impact of riches, attractiveness and gender on providing altruistic deed
Anotace:
Pomocí korespondenčního experimentu práce zkoumá, zda se vysokoškolský student rozhodne pomoci studentovi střední školy, který se na sociální síti Facebook vyznačuje sledovanými faktory vzhledem, bohatstvím a pohlavím. Výsledky ukazují, že studenti vysokých škol jsou ochotni nejvíce pomáhat atraktivním středoškolským studentům. Vliv bohatství a pohlaví nebyl prokázán. Z práce vyplývá, že například …více
Abstract:
By correspondence experiment the thesis examines whether a university student decides to help a high school student, who was on the social network Facebook characterized by given factors attractiveness, riches and gender. The results show that university students are most willing to help an attractive high school students. Impact of riches and gender has not been proved. The thesis suggests that, for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Houdek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODOVÁ, Lucie. Vliv bohatství, vzhledu a pohlaví na poskytnutí altruistického skutku. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finanční management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.