Vladimíra POLIDOROVÁ

Diplomová práce

Zájmová tělovýchovná činnost dětí ve věku od 1,5 do 3 let v domech dětí a mládeže v Praze. Special - interese physical education activities for children of age from 1,5 year to 3 years at Children and Juveniles Homes in Prague.

Special - interese physical education activities for children of age from 1,5 year to 3 years at Children and Juveniles Homes in Prague.
Anotace:
Práce zkoumá pohybové aktivity pro batolata nabízené v pražských domech dětí a mládeže. Předkládá popis pohybových činností, které má zdravé batole zvládnout a porovnává obsah jednotlivých činností v pražských domech dětí a mládeže v závislosti na osobnosti a vzdělání pedagoga a vnějších podmínkách. V praktické části jsou zohledněny přínosy jednotlilvých výukových osnov a popisují se zde příklady praktických …více
Abstract:
The work explores the physical activities for toddlers offered in Prague homes for children and youth. It presents a description of physical activities, which healthy toddler should handle and compares the content of individual activities in Prague homes for children and youth, depending on personality and education of educationalist and external conditions. In the practical part, the benefits of training …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 11. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Horklová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLIDOROVÁ, Vladimíra. Zájmová tělovýchovná činnost dětí ve věku od 1,5 do 3 let v domech dětí a mládeže v Praze. Special - interese physical education activities for children of age from 1,5 year to 3 years at Children and Juveniles Homes in Prague.. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 09. 11. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta