Theses 

Psychological and ethical Issues of child-focused advertising – Ing. Tamila Khodjaeva

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication

Ing. Tamila Khodjaeva

Diplomová práce

Psychological and ethical Issues of child-focused advertising

Psychological and ethical Issues of child-focused advertising

Anotace: V souladu s hlavním tématem diplomové práce se zaměří na psychologické a etické otázky dětské zaměřené na reklamu a to jak z teoretických a analytických hledisek, se kterými rozdělení práce na teoretickou a analytickou část bude odpovídat. V rámci teoretické části je současná situace dětské zaměřených reklamy budou mapovány a popsané následuje upřesnění významu, cílů a záměrů reklamy, stejně jako psychologické a etické faktory, které ovlivňují reklamy. Pozornost bude věnována také metodám výběru reklamních nástrojů a zákonných norem týkajících se dítě zaměření reklamy.

Abstract: In compliance with the main theme the diploma thesis will focus on psychological and ethical issues of child-focused advertising both from the theoretical and analytical points of view with which the division of the thesis into theoretical and analytical part will correspond. Within the theoretical part the current situation of child-focused advertising will be mapped and described followed by defining the meaning, goals and objectives of advertising as well as psychological and ethical factors that influence the advertising. Attention will be paid also to methods of selection of advertising tools and law regulations related to child-focus advertising.

Keywords: advertising, children, psychology, sociology, research, influence, ethics

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Marie Koubová
  • Oponent: M.A. Ondřej Kotouč

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2018 20:32, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz