Zdeněk Wilček

Bachelor's thesis

Měření a testování integrované vláknově optické sítě

Measuring and Testing of Integrated Fiber Optic Network
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou pasivních optických sítí. V teoretické části se zaměřuje na popis technologií Ethernet PON verze 2 a WDM-PON release 3, dále pak přehledem sítí nové generace s uvedeným popisem konkrétních zástupců. Praktická část se zabývá vytvořením speciální optické sítě, kdy komunikace bude probíhat jednom optickém vlákně. Následně ověřením funkčnosti těchto dvou různých …viac
Abstract:
This thesis deals with the passive optical network problematic. The theoretical part focusses on the description of the Ethernet PON version 2 and WDM-PON release 3 technologies and furthermore, it presents a general view of the new generation networks with a description of their concrete agents. The practical part deals with the creation of a special optical network, when communication will be on …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedúci: Jan Látal
  • Oponent: Ladislav Peťko

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / odbor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika