Ing. Monika Lemonová

Diplomová práce

Motivace a stimulace pracovníků ve vybraném podniku

Company employees motivation and stimulation
Anotace:
Cílem diplomové práce Motivace a stimulace pracovníků ve vybraném podniku je analýza a zhodnocení motivačního programu podniku se zaměřením na sociální benefity, které jsou v něm poskytovány. Identifikovat slabá místa motivačního procesu podniku a poskytnout návrh řešení k jejich odstranění a popřípadě nahrazením jiným motivačním faktorem s přihlédnutím k nákladovému hledisku tak, aby se zvýšil výkon …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis Company employees motivation and stimulation was to analyse and evaluate the motivation programme of the enterprise with regard to social benefits provided by this programme, to identify its bottlenecks and to suggest a solution how to remove them and/or replace by a different motivation factor. This analysis should be performed in such a way that the performance of people …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Mojmír Snopek
  • Oponent: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikové hospodářství