Theses 

Specifické činnosti zdravotnického operačního střediska zdravotnické záchranné služby při řešení mimořádné události – Bc. Ivana VODEHNALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ivana VODEHNALOVÁ

Diplomová práce

Specifické činnosti zdravotnického operačního střediska zdravotnické záchranné služby při řešení mimořádné události

Specific tasks of Emergency Medical Dispatch centre when dealing with mass casualty.

Anotace: Cílem této diplomové práce je analyzovat činnost Zdravotnického operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje (ZOS ZZS Pk) při řešení mimořádné události. Teoretická část práce uvádí základní relevantní informace o Plzeňském kraji a Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje, dále pak především obecné informace o činnostech a fungování zdravotnického operačního střediska v běžném provozu záchranné služby a specifických činnostech při řešení mimořádné události. Výzkumná část diplomové práce podrobuje činnost zdravotnického operačního střediska podle Společné typové činnosti složek IZS při společném zásahu Zásah složek IZS u mimořádné události s velkým počtem zraněných osob (STČ 09/IZS). Dále práce vyhodnocuje činnost ZOS ZZS Pk při dvou konkrétních řešených mimořádných událostech, a to u dopravní nehody autobusu u obce Rokycany v roce 2013 a u srážky vlaků u obce Horažďovice v roce 2015. Pro komplexnost analýzy připravenosti ZOS ZZS Pk k řešení mimořádných událostí byly výsledky doplněny o analýzu metodou SWOT. Na základě výsledků obsahové analýzy a analýzy metodou SWOT pak vznikly návrhy nových doporučení, které by zefektivnily činnost ZOS ZZS Pk při řešení mimořádné události. Cíl práce, tedy analýza činnosti ZOS ZZS Pk při řešení mimořádných událostí a vytvoření doporučení pro odstranění zjištěných nedostatků a zefektivnění fungování ZOS ZZS Pk při řešení nových mimořádných událostí, byl naplněn. Hlavním přínosem celé práce jsou závěrečná doporučení pro zefektivnění činnosti ZOS ZZS Pk při řešení mimořádné události.

Abstract: The goal of this thesis was to analyze processes of the Emergency Medical Dispatch Center of the Emergency Medical Service of the Pilsen Region (ZOS ZZS Pk) when dealing with a mass casualty incident. The theoretical part of the thesis provides basic information relevant to the Pilsen Region, the Emergency Medical Service of the Pilsen Region, basic information on operations and general work processes of an emergency medical dispatch center during a normal work regime, and specific activities performed when dealing with a mass casualty incident. The research part of this thesis analyses activities and processes of an emergency medical dispatch center as described in the Mutual Mission Types Manual for Integrated Rescue System forces while at a mutual incident - Activities of Integrated Rescue System Forces at a Mass Casualty Incident (STČ 09/IZS). Further on the thesis evaluates activities of the ZOS ZZS Pk taken while dealing with two mass casualty incidents. These were a bus accident nearby Rokycany town in 2013 and a two trains collision nearby Horažďovice town in 2015. In order to make the analysis of readiness of the ZOS ZZS Pk to deal with mass casualty incidents more complex, SWOT analysis was added to the results. Based on the results of the STČ 09/IZS-manual analysis and of the SWOT analysis, suggestions for new manuals were made, that should make all the actions taken by employees of the ZOS ZZS Pk while dealing with a mass casualty incident more efficient and more effective. The goal of this thesis: to analyze activities of the ZOS ZZS Pk while dealing with a mass casualty incident, and to create suggestions of which inadequacies to remove and how to make operations of the ZOS ZZS Pk more efficient and more effective when dealing with mass casualty incidents; has therefore been fulfilled. The main outcome of the thesis are the final recommendations for making operations of the ZOS ZZS Pk more efficient and more effective when dealing with a mass casualty incident.

Klíčová slova: Zdravotnické operační středisko, mimořádná událost, integrovaný záchranný systém, zdravotnická záchranná služba, operační řízení

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Josef Štorek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48777 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

VODEHNALOVÁ, Ivana. Specifické činnosti zdravotnického operačního střediska zdravotnické záchranné služby při řešení mimořádné události. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 03:58, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz