Bc. Kateřina Korečková

Bakalářská práce

"Víc si člověk v reálném socialismu nemůže přát": Kreslený humor Vladimíra Renčína jako satira společnosti?

"A man can not wish for more in real socialism": Vladimir Rencin's cartoon humor as a social satire?
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o kreslíři a karikaturistovi Vladimíru Renčínovi (1941-2017) a jeho díle. Pozornost je zde věnována zejména jeho tvůrčím začátkům během šedesátých let a tvorbě v letech sedmdesátých ve světle tehdejšího politického zřízení státu. Kresby tohoto autora se pro svůj satirický obsah staly předmětem zájmu tehdejších bezpečnostních složek Československé socialistické republiky …více
Abstract:
This bachelor thesis is about a sketcher and a cartoonist Vladimir Rencin (1941-2017) and his work. Attention is especially focused on the beginning of his career in the 1960‘s and his work during the 1970‘s in the light of the then political establishment. For the satirical content of his drawings, he became an object of interest of the Czechoslovak Sosialist Republic State security.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.