Monika Borová

Diplomová práce

Software pro vyhodnocení poruch barevného vidění napojený na informační systém

Software for Diagnostic of Color Vision Disorders Integrated with Hospital Information System
Anotace:
Diplomová práce Software pro vyhodnocení poruch barevného vidění napojený na informační systém vychází z požadavků Oční kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje poruchy barevného vidění a jejich možnosti testování v praxi. Dále se zabývá popisem jazyka C# pro tvorbu PC aplikací a popisem databázových prostředků pro relační …více
Abstract:
Thesis Software for Diagnostic of Color Vision Disorders Integrated with Hospital Information System is based on Eye Clinic of FN Ostrava. Thesis is conceptually divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the clinical diagnostics of color blindness, and the options of testing in clinical practice. Next part of theoretical part describes C# language for designing PC …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Michal Prauzek
  • Oponent: Lukáš Kolarčík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství

Práce na příbuzné téma