Anna Nefodova

Bakalářská práce

The Impact of Digital Marketing on E-commerce Development of Fashion Retailer Groups: The case of Dior, Prada and LVMH

Dopad digitálního marketingu na rozvoj elektronického obchodování skupin obchodníků s módou: Případ Dior, Prada a LVMH
Anotace:
Tato bakalářská práce si marketing traffic, digital marketing, ekladla za cíl prozkoumat slabé a silné stránky nástrojů digitálního marketingu se zaměřením na platformy sociálních médií pro zlepšení efektivity elektronického obchodování společností Dior, Prada a Louis Vuitton. K dosažení tohoto cíle byly ke strukturov ání této studie použity kvalitativní a kvantitativní metody. Za účelem získání potřebných …více
Abstract:
This bachelor thesis attempts to examine the weak and strong aspects of digital marketing tools with the focus on social media platforms for improving the ecommerce efficiency of Dior, Prada and Louis Vuitton. The methods preferred were the use of both qualitative and quantitive methods for structuring this study. In order to gather necessary data on construction of the theoretical part, the author …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2021
  • Vedoucí: Marija Zlatić
  • Oponent: Přemysl Průša

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82838