Bc. Tadeáš Kučera

Master's thesis

API pro monitorování chování programů v kontextu nástroje DIVINE

API for Monitoring of Program Behaviour in DIVINE Model Checker
Abstract:
V této práci se zabýváme návrhem a implementací API pro monitorování programů verifikačním nástrojem DIVINE. Implementovaný monitor podporuje monitorování omega-regulárních vlastností programu pomocí zobecněných Buchiho automatů s akceptační podmínkou na hranách (TGBA). Naše rozhraní nabízí specifikaci přímo ve formě TGBA nebo ve formě formulí lineární temporální logiky (LTL), a to prostřednicvím vlastního …more
Abstract:
In this work, we design and implement the API for program monitoring by the model checker DIVINE. The implemented monitor supports the monitoring of omega-regular properties using generalized transition based Buchi automata. Our implementation enables the specification of required properties in the form of TGBA or via a formula in linear temporal logic (LTL). We implement a custom translation engine …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2019
  • Supervisor: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Mathematics / Mathematics with Informatics