Bc. Ladislav Semrád

Bakalářská práce

Poruchy barvocitu a mapy pro orientační běh

Issue of Color-blindness and the Maps for Orienteering
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o poruchách barvocitu ve specifickém prostředí orientačního běhu. Orientační běh vyžaduje precizní schopnost interpretace mapy, navíc ve velké rychlosti a často za zhoršených světelných podmínek. Velké množství informací, nejčastěji takové, které popisují hustotu vegetace a tím pádem očekávanou rychlost běhu, je v mapovém klíči pro orientační běh kódováno právě barevným …více
Abstract:
This thesis deals with an issue of colour blindness in the environment of foot orienteering. Orienteering requires a precise ability of map reading, on top of that in high speed and with worsened light conditions. High amount of information, mostly such, which describes density of vegetation and thus expected running speed is marked by a colour hue. Most of the areal symbols are defined by green and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika