Theses 

Náklady civilního soudního řízení – Bc. Nikola Farkašová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Nikola Farkašová

Bachelor's thesis

Náklady civilního soudního řízení

Costs of Civil Proceedings

Abstract: Tato bakalářská práce popisuje všechny druhy nákladů občanského soudního řízení, dále uvádí zásady placení a náhrady těchto nákladů. V neposlední řadě také zahrnuje konkrétní soudní případ s uvedením všech vzniklých nákladů, nezbytných k zahájení a dokončení daného případu. Cílem této práce je poskytnout ucelený přehled o jednotlivých nákladech řízení a dále vysvětlit důvod samotné existence nákladů u každého soudního řízení. Posledních cílem je poukázat na změny, které vstoupily v platnost během práce.

Abstract: This bachelor thesis describes all the types of costs in civil proceedings; it also shows the principle of payment and reimbursement of these costs. Finally, it also includes a particular court case, stating all costs incurred necessary for the commencement and completion of the case. The aim of this work is to provide a comprehensive overview of the various costs and explain the reason for the very existence of costs of each judicial proceeding. The last objective is to highlight the changes that came into effect during labor.

Keywords: Účastník, soudní řízení, náklady řízení, placení, náhrada, advokát Participant, proceedings, costs, payment, replacement, lawyer

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Hájek
  • Reader: JUDr. Roman Jurík, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Go to top | Current date and time: 16/7/2019 02:49, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz