Alina Zingerová

Bakalářská práce

Ukrajinská krize 2014 a její možné mezinárodní důsledky

Ukrainian crisis 2014 and possible international consequences
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem ukrajinské krize, která začala koncem roku 2013 demonstracemi v Kyjevě a během roku 2014 eskalovala až do války na východě země. Cílem práce je analyzovat určité aspekty a předpoklady krize a rusko-ukrajinského konfliktu. První část práce je věnována historickému aspektu od počátku utváření ukrajinského státu až po moderní dějiny a dále také vnitropolitickému aspektu …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the theme of Ukrainian crisis, which began in late 2013 by demonstrations in Kiev and during 2014 escalated into the war in the Eastern Ukraine. The aim is to analyze certain aspects and presumptions of the crisis and the Russian-Ukrainian conflict. The first part of thesis focuses on the historical aspect of the crisis -- since the beginning of the formation of the Ukrainian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Jan Eichler
  • Oponent: Zbyněk Dubský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46115

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie