Soňa Karkošková

Bakalářská práce

Osobní železniční doprava v Německu s důrazem na DB

Public rail transport in Germany with focus on DB
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá osobní železniční dopravou v Německu. Jsou zde nejprve popsány teoretické aspekty železniční dopravy. Dále je věnována pozornost rozvoji osobní železniční dopravy od sjednocení Německa až do současnosti, kdy jsou hlavními cíli zvýšení atraktivnosti osobní železniční dopravy a snížení negativních dopadů na životní prostředí. Tato práce se podrobněji zabývá největším německým …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on public rail transport in Germany. In this thesis are described theoretical aspects of rail transport. The attention is paid to development of public rail transport since unification of Germany till now, when the main targets are increase in attractiveness of public rail transport and increase in environment protection. This thesis deals with the main provider of mobility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2012
  • Vedoucí: Michal Mervart
  • Oponent: Petr Jirsák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29190