Sylvie JURCZKOVÁ

Bakalářská práce

Průzkum informovanosti středoškolské mládeže o rizicích HIV viru a prevenci onemocnění AIDS

AIDS and roles of education in its prevention
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na průzkum informovanosti studentů středních škol o rizicích infekce virem HIV a onemocnění AIDS. Cílem teoretické části je seznámení s vývojem poznatků o viru HIV, statistikami o výskytu a rozšíření, průběhu onemocnění AIDS a se způsoby léčby. Cílem praktické části je porovnat a vyhodnotit vědomostní rozdíly mezi studenty gymnázia a středního odborného učiliště a …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on a survey of awareness of high school students about the risks of HIV virus infection and AIDS disease. The aim of the theoretical part is to get to know the development of the knowledge about the HIV virus, the statistics on occurrence and prevalence, the process of AIDS disease and to know the types of treatment. The aim of the practical part was to compare and evaluate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Rybková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JURCZKOVÁ, Sylvie. Průzkum informovanosti středoškolské mládeže o rizicích HIV viru a prevenci onemocnění AIDS. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta