Pavla Žouželová

Bakalářská práce

Městská památková zóna Slavkov u Brna

The urban conservation zone of Slavkov u Brna
Anotace:
Zpracovat profil návštěvníka a turisty v jednotlivých městech na jejichž území se nachází městské památkocé zóny. Stanovit atraktivitu města, jako turistické destinace a odhadnout ekonomické přínosy cestovního ruchu. Stanovit počet a strukturu návštěvníků měst na jejichž území se nachází městské památkové zóny. Provede marketingový výzkum mezi návštěvníky města, když dotazování proběhne na různých …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Cestovní ruch

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.