Bc. Ilona Haasová

Bakalářská práce

Anomálie binokulárního vidění

Binocular vision anomalies
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou binokulárního vidění. Obsahuje podkapitoly, které se ve stručnosti týkají anatomie oka. Dále podkapitoly o fyziologii, podmínkách a formách jednoduchého binokulárního vidění. Hlavní částí práce je kapitola o anomáliích a dalších patologických stavech, které úzce souvisí s binokulárním viděním. Nejpodstatnější a nejdůležitější část však tvoří nestrabické …více
Abstract:
This bachelor´s work deals with binocular vision. Includes sections that briefly refer anatomy of the eye. Further sections about physiology, conditions and forms of simple binocular vision. The main part of this work is a chapter on anomalies and other pathological conditions, that closely related with binocular vision. The most important part is the non-strabismus binocular vision anomalies, especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Spurná
  • Oponent: Mgr. Ondřej Vlasák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie