Vitalij Kindrat

Bakalářská práce

UX a UI design webových stránek pro personální agenturu

UX and UI design for recruitment agency website
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou uživatelského rozhraní webových stránek (User Interface, dále jako UI) a problematikou uživatelské přívětivosti (User Experience, dále jako UX). V teoretické části této práce je důraz kladen na vysvětlení pojmů UI a UX a jejich vzájemnou souvislost. Taktéž jsou zde vysvětleny základní principy uživatelského testování, jeho využití a metody. V praktické části …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the creation of the user interface of websites (hereinafter referred to as UI) and the issue of user experience (hereinafter referred to as UX). In the theoretical part of this work, emphasis is placed on explaining the concept of UI and UX and their interrelationship. The basic principles of user testing, its use and methods are also explained here. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: Vilém Sklenák
  • Oponent: Jiří Kosek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83554